Eksportējam un importējam vienu MySQL tabulu

Kā izeksportēt visu MySQL datubāzi, tas ir skaidrs:

mysqldump -u YourUser -p YourDatabaseName > wantedsqlfile.sql

Te prasīs DB paroli. Un imports, attiecigi:

mysql -u username -h hostname -p dbname < wantedsqlfile.sql

Bet, ko darīt, ja vajag tikai vienas tabulas eksportu / importu?

Eksports:

mysqldump -p username dbname tableName > tableName.sql

Imports:

mysql -u username -p -D dbname < tableName.sqlMessage
Username
Password